MINE ELVER

Til startsiden
Bildene i disse galleriene er alle fra elver jeg har besøkt og fisket i de senere årene. De framstår her av plasshensyn i sterkt redusert utgave, men de aller fleste finnes i langt større originaler på min harddisk. De største er i et format som tillater trykking i A3-format. Mange motiver finnes også i andre varianter enn de som vises her. Ta gjerne kontakt pr. e-post om du finner noe du kan bruke, - til en brosjyre, en artikkel eller et nettsted.


Klikk på på bildet fra vassdraget du vil se nærmere på.

repparfjordelva
Til startsiden