Galleri Toåa

Tilbake til "Mine elver"
Til startsiden

Klikk på bildet for å se det stort og med tekst.

Storfossen, eller Talgøyfossen, setter stopper for laksens og sjøørettens vandring i Toåa. Strykene nedenfor Storfossen er heller ikke lette å forsere. Solide og forseggjorte gapahuker finner du ved mange fiskeplasser. Selv om det er seint i juli, ligger det snø i høyfjellet og sørger for vannføring i elvene.
Vannet i Toåa fortjener betegnelsen "Gin clear". Parti fra øvre delen av Toåa. En av det mange, bratte sidebekkene som kommer med smeltevann fra høyfjellet. Fine høler.
Der naturen har vært gjerrig med høler, er det bygget terskler som gir stand- og fiskeplasser. En dansk pige prøver sluken under terskelen ved Reitan. Hølen ved Reitan. Båthølen vakte minner om Upper Mataura på New Zealand...
Den blanke Båthølen innbyr helst til nattfiske. Brekket i Båthølen er klassisk. På sommervannføring kommer fisken opp i renna under motsatt bredd. Sølvblank kraftpakke på 1,3 kg tatt i Båthølen ved midnatt. I den nedre delen er det flere stille høler med fristende nattbrekk.
til toppen