Galleri Stabburselva

Til Startsiden

Klikk på bildet for å se det stort og med tekst.

Sone 2: Brede høler og begrenset plass for bakkast gjør det viktig å beherske speykastet. Stabburselva renner delvis gjennom morenelandskap og graver stadig grus. Et grunt brekk som kan holde nyankommen fisk. Brede, grunne stryk er typiske for den nedre delen av sone 2. Sonegrense: Skillet mellom sone 1 og 2 gikk tidligere ved hengebrua som dette bildet er tatt fra. Nå er grensa flyttet lengre oppstrøms.
Fra sone 1: Et parti like ovenfor campingplassen. Standsmessig: På campingplassen på Stabbursneset kan du leie hytte med høyeste standard. Enkelt: Eller du kan bo billig og enkelt. (Noe midt i mellom finnes også.) Langs campingplassen renner elva gjennom denne hølen. Stryket fra campingplassen ned mot brua.
August 2004: 18 grader i vannet gjør Stabburselva mer egnet for bading enn for laksefiske. Finske sportsfiskere er et vanlig syn langs Finnmarkselvene, her er det to som prøver seg nederst i Stabburselva. Spennende strekning: Fra brua og ned til fjorden finnes interessante høler, ikke minst for sjøørretfiske. Den nederste hølen ovenfor flomålet. I de nedre hølene kan du få sjørøye som går inn og ut med tidevannet.
Arthur Johansen er lommekjent i de nedre delene av Stabburselva. En perfekt dag for Arthur: Strålende Finnmarksol og tokilos stabbursfisker. Fint stryk nedenfor E6. Det er midnatt, men selv i begynnelsen av august blir det ikke helt mørkt. Kveldsstemning i august.
Ikke lett å se hvor man skal begynne, men vindstripene avslører hvor strømmen går. Det er rikelig med mat i den grunne fjorden, noe disse "julegrisene" vitner om. Lokale fiskere vurderer forholdene i oset. Utenfor munningen ved flo sjø, en stille og fin kveld for sjørøye- og sjøørretfiske. Porsangerfjorden ved lavvann. Bak neset renner Stabburselva ut.
til toppen