Galleri Mandalselva

Til Startsiden

Klikk på bildet for å se det stort og med tekst.

Åseral - Sveindal
Logna kommer fra øst og renner sammen med Monn i Åseral. Monn har sine kilder i fjellheimen mellom Sirdal og Åseral Monns vannføring er stabil, men redusert p.g.a. regulering. En fin forsommerdag med døgnfluesverming over Monn. Fortsatt finnes brunørret i god kondisjon i Mandalselva, men overbefolkning truer.
Lakseførende strekning
Forsuring truer ikke lenger ørreten på Sørlandet, men laksen i Mandalelva trenger fortsatt kalk. Sone 4 ned mot Mannflå er relativt stilleflytende. Dette vakre brekket er siste seriøse strømparti før Mannflåvann Mandalselvas utløp i Mannflåvann er et interessant område. Mannflåvann i sone 4 er tett befolket av ørret og bekkerøye. Laksen kommer litt ut i sesongen.
Nodehylen er et av de nyrestaurerte valdene på sone 4. Her ved Lislestræde. Vannføringen på sone 4 er klart mindre enn på de nedre sonene, men Kenneth sverger til 18 fot! Etter Nodehylen følger Bjåhylen. Per Bomann-Larsen vader i posisjon. Jeg har fått en del sjøørett i Mandalselva, men denne grilsen ble første salmo salar, og den første på ny enhånds! Parkeringsplassen er ikke all verden, men det er plass til en Citroen mellom veien og elva.
En kombo med enhånds for våtflue og lett tohånds for rifling er OK utstyr for sone 4 i Mandalselva. Fint brekk midtveis i Bjåhylen. Nedre del av Bjåhylen. Hovedstrømmen ned mot Steinshylen. Man kan lett tenke seg hvordan Steinshylen har fått navnet sitt.
Marnar Laksesenter i Laudal. Slike terskler er nå fjernet, og det naturlige elveløpet restaurert. Bevegelig fiske er et must, og slike skilt viser hvor du starter. Ved Laudal: Kanalen går over til naturlig elv. Det første stryket nedenfor kraftverket er bredt og grunt. Fint parti ved Fuglestveit.
Ved stor vannføring er tohandsstang et velegnet redskap. Nedenfor brua ved Fuglestveit. Nedenfor brua ved Fuglestveit deler elva seg i to løp. Løpene samler seg igjen i en spennende høl før juvet. Denne trange passasjen finner du litt nedenfor Fuglestveit. Fint "nattbrekk" for sjøørretfiske.
Ovenfor brua ved Finsådal er det en rad av pene høler.Per Bomann-Larsen sjekker forholdene før kveldsfisket. Partiet oppstrøms brua ved Finsådal. Elva som forsyner Finså klekkeri med vann, renner ut like nedenfor brua. Også nedstrøms Finsådalbrua er det fine høler og svinger. Fiskerbandet "The Violent Years" stiller opp til fotografering for Alt om Fiske.
God stemning på elvebredden med The Violent Years. Pianisten ankom standsmessig og gjør noen tjuvkast før jamsession. Uten strøm - ingen lyd i orgelet, så Kjetil tok fluestanga i stedet. Øvre del av Presthølen. Tommy Egra kaster i Presthølen.
Åtte hektos sjøørret. Ikke mye å skrive hjem om, men litt artig på ørretstang i AFTM 6. Lang tohånds, lang klump = lange kast, men kanskje litt overkill her? Tore Grundeland har lurt en smålaks på 1,7 kg. i sone 3. Per prøver seg nederst på sone 3. Sone 2 har mange fine høler, men er oppstykket i mange mindre vald med til dels begrenset kortsalg.
Parti ved Nøding Holumbekken er fra gammelt av en svært god gytebekk som ble rasert på 60-tallet. Med den nye trappa kan den bli det igjen. Sjøørretklubben i Mandal har mye av æren for dette byggverket. f.v: Kenneth Bringsdal, Frank Spetland og Råmund Steinsvåg. Ovenfor fylkesveien renner Holumbekken gjennom tett skog. Nedenfor Holum renner Mandalselva som en stille flod.
til toppen