Nyheter

til startsiden


2018

Farvel til Alt om Fiske - alt har sin tid.
Våren 1997 var jeg på seminar på Tjøme der planene for nysatsingen Alt om Fiske ble lagt. Bladet var en videreføring av Villmarkslivs "fiskespesial" som ble utgitt litt sporadisk med Jon Lenæs som redaktør og meg som en av flere engasjerte bidragsytere. Hjemmet Mortensen - som forlaget het den gang - mente trenden gikk i retning av mer spesialisering, og at framtida tilhørte smalere magasiner som Alt om Fiske og Jakt, på bekostning av blader med bredere temafelt som eksempelvis Villmarksliv. 21 år etter kan man vel konstatere at Villmarksliv fortsatt lever ved siden av spesialmagasinene, men ingen kunne i 1997 forutse at internett skulle bli en overhengende trussel mot trykte medier generelt. Særlig ble det merkbart på annonsesiden, der redaktøren for et drøyt tiår siden slet med å få plass til redaksjonelt stoff i mengden av reklame, er det nå stort sett forlagets egenannonser som dekker et fåtall sider. Utstyrsbransjen har fått sine egne, velutviklede hjemmesider og er så godt som fraværende. Folks lesevaner har også endret seg, og særlig yngre generasjoner finner sitt lesestoff om fiske på nettet.
Dårligere økonomi har selvsagt fått konsekvenser for bladets innhold. For eget vedkommende merket jeg det første gang da tegneserien ble besluttet nedlagt i 2008. At den ble første offer var ikke veldig overraskende, da sideprisen for Familien Fiske lå på et helt annet nivå enn for resten av bladet. I 2009 kom frilansavtalen som bl.a. gjorde slutt på gjenbrukshonorarer og begrenset eiendomsretten til eget stoff. Fra ca. 2014 ble det slutt på dekning av reiseutgifter til reportasjer, og etter hvert et generelt kutt i honorarsatser som allerede hadde ligget uendret i flere år. Stortestene av stenger som jeg i 10 år hadde utført i samarbeid med Tom Skyrud ble mitt ansvar alene fra 2015 da redaksjonen ikke lenger så seg råd til å betale Tom. Fra 2016 ble det slutt på faste sidepriser, og hver enkelt artikkel skulle ha en forhåndsavtalt pris. I praksis ble resultatet at det mest arbeids- og kostnadskrevende arbeidet ble belønnet omtrent som før, men siden prisen på enklere stoff ble redusert, gikk det i realiteten mest ut over de ressurskrevende prosjektene som tidligere i noen grad ble subsidiert av "skrivebordsaker" der timebetalingen var god.
Mine inntekter fra Alt om Fiske gikk sakte, men sikkert ned, arbeidet ble mindre interessant, og i mine øyne ble bladet mindre variert og spennende. Bedre ble det ikke da de dedikerte fiskerne i redaksjonen ble erstattet med profesjonelle bladfyker. I stedet for for folk som kunne fiske, ville forlaget ha folk som kunne lage blad. Disse skulle ikke bare lage fiskeblad, men redigere det meste av Egmonts bladflora. Og ikke bare skulle de deske, men også skrive artikler. Jeg skal ikke henge ut folk som gjør så godt de kan, men må vel ha lov til å konstatere at det stoffet ikke akkurat har hevet standarden. Det har heller ikke redaksjonens hang til å bruke leserundersøkelser som grunnlag for valg av stoff til bladet. Det har gått ut over stoff jeg fra mitt ståsted ønsker å se i bladet, og selv vil bidra med. Det skrives gode artikler med generelt innhold som kanskje får tommelen opp av 70-80% av leserne, men de er ikke mange. Når man vet hvor mangesidig det norske sportsfisket er, kan det heller ikke bli slik. Ta for eksempel stortester av fluestenger. Da synes jeg det er meget bra om mer enn 40% av leserne har lest og likt en slik test. Om vi holder oss til antallet lesere som faktisk fisker med flue, er det kanskje bortimot 100%...? Jeg forventer ikke at meitere og dorgere skal lese disse artiklene, like lite som jeg selv leser om havfiskestenger eller haspelsneller. Men redaksjonen er ikke fornøyd med 40%, og ønsker å redusere denne typen stoff til fordel for med allmennyttige artikler. Jeg har ingen tro på den linjen, og mener det fører til et flatere og mindre interessant blad for alle kategorier lesere.

Men den direkte årsaken til at jeg er ute av Alt om Fiske er at jeg fikk sparken! - i den grad det er mulig å sparke en frilanser. Bakgrunnen er til en stor grad å finne i utviklingen jeg har skissert ovenfor, at bladet redigeres folk uten et nært forhold til fiske som ikke er så nøye på om det som publiseres av tekst og bilder er faglig korrekt eller ikke. Jeg har sett til dels komiske eksempler på dette, men trodde jeg hadde sikret meg for egen del. Feil har forekommet til alle tider, og jeg har lenge hatt en avtale om at jeg skulle ha pdf av alle mine artikler til gjennomsyn før de gikk i trykken. Det var var en ordning til det beste for alle parter, ikke minst for leserne. Men å bruke noen ekstra sekunder på å sende meg en mail med vedlegg ble tydeligvis for mye for en travel redaksjon, og skandalen var snart et faktum: I bladet "Sjøørretfiske 2018", - et spesialmagasin som består av gjenbruksartikler, var det trykket opp en test av sjøørretsnører fra et tidligere nr. av Alt om Fiske. Kanskje for at artikkelen ikke umiddelbart skulle gjenkjennes som reprise, var oppslagsbildet byttet ut.
brunidiot Fisken som holdes fram på det nye bildet er imidlertid ingen sjøørret, men helt umisskjennelig en brunørret, og det vi ser av omgivelsene tyder på at den er tatt i et vann over tregrensa. Så langt en ganske banal feil, åpenbart gjort av en som ikke kan stort om fisk, men når byline feilaktig opplyser leseren om at det er jeg som står bak både tekst og bilde, blir det straks værre. En ting er at en fotograf ikke har fått cred for sitt verk, men for meg betyr det at jeg nærmest blir idiotforklart for alle lesere med et minimum av peiling på ørret.
brunidiot Slikt er selvsagt problematisk for en sportsfiskejournalist som gjerne vil framstå som seriøs, og helt umulig å forsvare seg mot. Bladet var allerede i handelen. Jeg var uvitende om at det i det hele tatt var utgitt, langt mindre at jeg var representert med en artikkel, helt til jeg fikk en faksimile (bildet) tilsendt fra en leser. Det eneste jeg kom på å gjøre var å legge ut en notis på min facebook-profil der jeg fraskrev meg ansvar for feilen og følgelig ikke kunne idiotforklares i dette tilfellet. Dette ble ikke tatt nådig opp av dagens redaktør. Pr. mail ble jeg forkynt at samarbeidet skulle avvikles umiddelbart. Jeg fikk aller nådigst fullføre årets stangtest, der jeg allerede hadde mottatt de fleste teststengene. Intet løfte om skjerping av rutiner, ingen takk for innsatsen for Alt om Fiske gjennom 21 år.
Om dette hadde skjedd for 10-15 år siden vile jeg tatt det tungt. Da var Alt om Fiske mitt hovedprosjekt, og jeg var engasjert i og stolt av å jobbe for bladet, og få realisert mine ideer på mange spennende områder. Jeg fikk også tilbakemeldinger fra redaksjonen på at min medvirkning var høyt verdsatt. Men slik er det altså ikke lenger. Ingen redaktør i et blad i krise kan ta seg råd til å tuppe ut en medarbeider som leverer ettertraktet stoff, om han aldri så mye måtte føle seg tråkket på tærne. Saken er heller den at bladet nå går i en retning der mine bidrag ikke lenger vurderes som viktige. Det betyr også at Alt om Fiske ikke lenger er et blad jeg ser noen grunn til å bruke mitt engasjement på. Alt har sin tid.

Denne sesongen har jeg kost meg med fluestanga uten tanke på at noe som helst skulle resultere i artikler for Alt om Fiske. Det betyr ikke at jeg regner meg som ferdig med bransjen. Jeg leverer fortsatt jevnlig småstoff til Flugfiske i Norden, og er åpen for at det kan bli mer der. Og det finnes flere muligheter i markedet. Jeg går inn i framtida med blanke ark og nye fargestifter, så får vi se hva det blir.

biefisk

Het sommer - kort og hektisk laksesesong
Lik 2014 ble sommeren 2018 langt på vei ødelagt av hete. Allerede 19. mai kunne jeg lande en tørrflueørret i vannet ved hytta, 800 meter over havet. Det er ny rekord på de 55 årene jeg har fisket i dette området. Så bommet vi kapitalt på danicaklekkingen i Trysilelva. Vi hadde ordnet hytte like over St. Hans, og jeg trodde kanskje det var i tidligste laget, men da vi ankom var eventyret over. Klekkingene hadde startet 3-4 uker tidligere enn normalt, og vi fikk bare se noen spredte eksemplarer.
Numedalslågen kom tidlig opp i behagelig badetemperatur, og laksen ble tilsvarende treg. Det var godt med fisk i elva, men biteviljen så som så. I de mindre elvene på sørlandet var det så godt som tørt, men Mandalselva ga brukbart fiske. Men så kom vannet, og Lygna "eksploderte": De siste tre ukene i august - som i realiteten bare har 15 fiskedager - ble det tatt godt over 1,5 tonn på en strekning på ca. 20 km! Heldigvis var jeg på plass og fikk med meg omtrent halvparten av de gode fiskedøgnene og et hyggelig kvantum smålaks og sjøørret - alle på enhåndsstang. Sesongen under ett ble ikke så halvgæren, sånn omtrent middels+. Bildet viser en av smålaksene fra Lygna.

På´n igjen!
Plutselig har det gått mer enn tre år siden jeg skrev noe her. Det har ulike årsaker, men det meste koker vel ned til latskap. Men om jeg ikke har oppdatert hjemmesida så har jeg fisket, skrevet, tegnet og fotografert. Dermed har det samlet seg opp ganske mye som nå har kommet på plass. I elvegalleriet har det dukket opp en ny favorittelv. Det er Repparfjordelva i Kvalsund i Finnmark der vi på ettersommeren 2016 hadde er morsomt smålaksfiske, til dels med tørrflue og #5-stang. Ellers er det påfyll i galleriene for Lygna, Numedalslågen, Mandalselva, Stabburselva, Audna og Ranaelva. Også et knippe nyere artikler er lagt ut, med blant annet stang- og snøretester fra 2015 og 2016.
Hva det ikke kommer mer av er videoguider i serien "Slik fisker vi her". Disse begynner å dra på åra, og noen av dem trenger sårt til oppgradering, både innholdsmessig og teknologisk. Imidlertid er salget nå så labert, og DVD som plattform så smått på vei ut, så jeg velger å legge prosjektet dødt og fjerne menyen fra hjemmesida. Om det likevel skulle være noe du er ute etter, så er det ikke umulig at jeg kan hjelpe, så du må gjerne sende meg en mail. Da gjenstår bare å ønske velkommen til sesongen 2018!

2014

Påfyll i artikkelarkivet
Vårens to stortester av fluestenger og to artikler om kasteteknikker med switchstang har nå fått plass i artikkelarkivet. De to første ligger naturlig nok under vignetten "Tester", kasteartiklene under "Teknikk og taktikk" litt lenger ned på sida. Håper de kan være til glede og nytte. Snart blir det også påfyll i elvegalleriet.

2014 - En elendig sesong
Vi er godt ute i september, og om fjorårets sesong ble redusert på grunn av en tørkeperiode, var det ingen ting mot det som skjedde i år. Aldri har det vært målt høyere vanntemeraturer langs kysten i sør, og når det heller ikke kommer regn, er det ingen sensasjon at oppgangen lar vente på seg. Årdalselva kunne blitt bra. I midten av juni var temperaturen fortsatt grei, men siden elva er gjennomregulert, og smeltevannet fanges opp i høyfjellsmagasinene, er den avhengig av regn for å levere. Med en vannføring på 7-8 kubikk er de grunne strekningene på Bøen nærmest ufiskbare. Vi fikk riktig nok slippe til på et par andre strekk, og jeg landet til slutt en liten sjøørret på Linjer, men det er ikke akkurat 8 hektos fisk du går etter i ei storlakselv som Årdalselva. Da hjalp det oss lite at fjorden utenfor "kokte" av laks. Stjørdalselva ble ganske raskt droppet etter den katastrofalt dårlige sesongstarten i Trøndelag, og Lygna tørket inn til nesten infgen ting. Et 5-timers kort ga en pen sjøørret på Brufoss, men snart ble også Lågen for varm.
Da vannet endelig kom i sør, var det fortsatt godt over trivselstemperaturen for laks og ørret. Også her var det observert mye fisk ute ved Farsund, men når den kvier seg for å gå inn i den lunkne fjorden, blir det trått i elva, og den effektive sesongen ble vel ikke mer enn cirka 3 uker. En smålaks (bildet under) og en sjøørret i halvkilosklassen ble beholdningen etter årets sørlandsfiske. Men nå går det fisk i Lygna og i den nye trappa i Kvåsfossen, så om vi slipper slike utslag av klimaendringene som vi hadde i år, er det håp om bedre sesonger framover.
Litt morsomt er det likevel at Lygnagrilsen ble tatt på en versjon av "Helgarderingen" som er bundet på oppdrag i Kenya (flua på bildet). Det gjenstår noen modifiseringer, men om vi får det til, er det gode muligheter for at jeg kan legge ut all round-flua mi for salg til en overkommelig pris. I så fall blir det mer om det utpå høsten/ vinteren.

Snart ny sesong!
Når huset fylles av teststenger for Alt om Fiske, er det vår, og snart ny sesong. Også for 2014 fikk vi slått til oss et interessant prospekt på Villaksauksjonen, så i år går turen til Rogaland - nærmere bestemt Årdalselva i Ryfylke. Et nytt forsøk i Stjørdalelva ligger også inne blant reiseplanene. Begge lakseprosjektene bør kunne kombineres med interessant ørretfiske, men her er det mer åpent.
Her på siden er det først og fremst "Kasteskolen" som har fått påfyll i nyere tid. I Alt om Fiske nr. 2 og 3/2014 har jeg hatt en serie om variert kasting med switchoppsett, og til denne hører bildeserier av ulike speyvarianter som inngår i seks videosnutter du finner her. Lykke til med treningen!


2013

Påfyll i artikkelarkivet
Godt ute i oktober er det tid for påfyll med artikler fra første halvår av Alt om Fiske 2013. Det gjelder de to stortestene av flytesnører i AFTM 5, og enhånds laksestenger i AFTM 8, og ikke minst artikkelen fra julinummeret der vi følger nybegynner Henriette Jordheim (bildet) "fra første vift til fast fisk". I første del tester vi ut hva slags utstyr, etter kriterier som pris, stangaksjoner, klumlengder m.m. som gir raskest og best læringseffekt. I neste fase fortsetter vi kastetreningen på vann, med vekt på presentasjon i elv, for så å avslutte med reell ørretjakt på siste økt. Artikkelen om Henriette er plassert i avdelingen "Teknikk & taktikk", de to øvrige ligger selvsagt under "Tester".

Lite vann - liten fisk
Det er siste uka i september, og fiskesesongen 2013 må regnes som vel overstått. Siste del ble i all hovedsak viet laks og sjøørret på Sørlandet, og det gikk sånn passe. Som bildet viser var det heller liten vannføring i Lygna i slutten av juli, så i stedet for å prøve meg på 0,8 kubikk her, tok jeg turen over til Mandalselva der det var plenty med vann, men heller lite fisk. En liten sjøørret på enhåndstang ble beholdningen der, og det skulle bli flere slike på neste tur til Lygna. Da var den kommet opp i 5 kubikk (ved Tingvatn), og viste seg å være fullt fiskbar med enhåndstang. Vadebukse var stort sett et unødvendig plagg, så jeg gikk for det meste i gummistøvler. Når det er liten trafikk, og en fisker med lett utstyr, ser en raskt at sjøørreten fortsatt finnes i rikelig antall, men snittvekta er ikke helt som den var. Heller ikke laksen som går på så lita elv er imponerende, og det var en del minigrilse i år. Den på bildet her var min minste - fattige 0,7 kg, og akkurat en middag til to. Ellers endte vel Lygna på ca. halvannet tonn, og den lange tørkeperioden tatt i betraktning må vel det sies å være godkjent, selv om de to foregående sesongene har skjemt oss bort.
Galleriene for Glomma, Mandalselva og Lygna har nå fått påfyll av nye bilder!

Midtsesongsevaluering
Vi er allerede i august, og det er tid for en foreløpig oppsummering av sesongen. Stjørdalselva ble bomtur. Lite fisk og enda mindre vann gjorde fisket svært vanskelig, og bortsett fra en liten sjøørret første kvelden, var det ingen som lot seg friste av våre fluer. Laksefisket har så langt vært under pari, men kommer det vann, blir det flere turer sørover, og forhåpentlig påfyll av bilder i galleriene.
Men jeg har holdt løftet om å prioritere ørreten, og på hjemvei fra Stjørdal hadde jeg morsomt tørrfluefiske på danicaklekking i Glomma og Engeråa. Riktig nok ble det mer harr enn ørret, men pytt. Engeråa har nå fått eget galleri her på siden. Det finner du her. Glommagalleriet får også snarlig påfyll, og jeg vil med det første også legge ut flere artikler i artikkelsamlingen. Følg med!

Ny sesong - nye muligheter
Vinteren skal snart slippe taket, og det er tid for å se fram mot fiskesesongen 2013. I fjor ble det mye laks, og i år vil jeg prioritere ørreten mer. På Villaksauksjonen 2012 har broderen og jeg kjøpt to døgn i Stjørdalselva helt sist i juni, men før den tid blir det bare ørret. Tanken er dessuten å legge inn flere stopp på veien til og fra Trøndelag. Forhåpentlig blir det flere artikler til Alt om Fiske, og helt sikkert flere bilder i elvegalleriet her. Flere artikler fra etteråret 2012 er forøvrig lagt ut her.


2012

Nye artikler lagt ut
Da er høsten kommet, og det har gått en tid siden Alt om Fiske nr 5 og 6 var å finne i bladhyllene. Jeg har derfor lagt ut pdf-er av vårens store utstyrstester her. Både 11-fotere i AFTM 7 og 9-fotere i AFTM 5 har vært testet før, og jeg vurderte å fjerne de gamle testene fra artikkelsamlingen, men de kan vel fortsatt være til hjelp for noen som handler på bruktmarkedet, så jeg lot dem ligge. De nyeste ligger øverst! I tillegg til stangtestene er det også en test av WF 5-snører med klumplengde under 10 meter.
I tillegg til testene, har jeg lagt ut en artikkel om skagit-teknikk under rubrikken Teknikk & taktikk. Videosnutten til denne artikkelen har allerede ligget her en stund.

Tørrflueturné i nord
Sommerens ekspedisjon til Finnmark og Nordland ga ingen rekordfisker, men ble for meg et gjennombrudd som tørrfluefisker etter laks. Ambisjonen før avreise var å la tørrflua få en sjanse, men særlig i Komagelva viste det seg at tørrflue fisket dead drift var den klart mest effektive metoden for oss som brukte vanlig flueutstyr. I de smale hølene var dette metoden som kunne konkurrere med de lokale fiskernes bruk av lange (oftest 18 fot) stenger og takkel med opphenger. Allerede på 4. kastet med tørrflua fikk jeg oppleve at en grilse kom opp og tok i et rolig "ørretvak", og dermed var jeg frelst. Metoden viste seg like god i Kongsfjordelva, og kanskje noe mer overraskende i Ranaelva som denne gangen gikk med minstevannføring og rant ginklar under intens sommersol. Nye gallerier og bilder er lagt ut her!

Lygna leverer igjen
Fjoråret var kanon på Sørlandet, og slik blir det nok i år også. I det vi går inn i august, er midtsesongevalueringen unnagjort, og sesongen vedtatt forlenget til 10. september. Selvsagt hadde det vært bedre med normal sesong fra 1. juni til 31. august - uten freding mandag og tirsdag, men, det er jo DN som styrer, og der er det lite logikk å finne. Min egen Lygnasesong er mest sannsynlig over uansett. Den har vært variabel, men de siste 4 døgnene rettet opp mye. Tilsammen kjørte jeg åtte fisk - for det meste smålaks - og landet seks av dem. Laks av noen særlig størrelse ser det ikke ut til at jeg skal få i Lygna, men til gjengjeld ble det er solid sjøørret-rekord! 3,2 kilo lar seg høre hvor som helst, og i Lygna er den med god margin den største som er tatt så langt i 2012. Så får vi se om Rana kan høyne den!
Nye bilder fra den vakreste elva på Sørlandet ligger her.

Snutt om Skagit!
Sesongen er allerede godt i gang, men foreløpig har det ikke blitt så mye fiske, mest utstyrstesting og kasting. I år er det igjen 9 fot #5 som har stått på programmet, og i samme nummer (5) hadde vi en test av kortklumpsnører i samme klasse. Begge disse og switchtesten i nummer 6 blir lagt ut her når bladene etter hvert blir utsolgt hos Narvesen.
Testingen av switchstenger sammen med Øystein Aas førte meg for alvor i kontakt med de amerikanske skagitteknikkene, og jeg har brukt noen timer på disse i løpet av våren. Ikke så at de krever mye trening for en som allerede har grep om speykasting, men det er faktisk gøy! Opprinnelig er dette tohåndsteknikker, men det er fullt mulig å utføre dem også med enhåndsstenger. Under en tur til Telemark hadde jeg god nytte av Perry Poke-kastet for å presentere tørrfluer for vakende ørret i et skogtjern der det er nytteløst å komme til med overhåndskast. 9 fots 4-erstang med kort 5-erklump - gikk så det suste. Det er altså ikke bare i lakseelva disse kastene duger. Artikkel i Alt om Fiske (6/2012) ble det også. Som vanlig ble den illustrert med videobaserte tegninger, og den tilhørende snutten kan du se her.


2011

22. november
Oppdateringer og et blikk framover
Sesongen 2011 er ugjenkallelig forbi, og den har vært god, særlig når det gjelder laks. Ranaelva ga en pangstart, med en flott blankfisk på ca. 6,5 kilo før jeg hadde fisket en halvtime, og Lygna leverte som alltid når det bare kommer nok vann. Spesielt for årets sesong var at laksen hadde en snittvekt på godt over tre kilo, så det skulle ikke forundre om det blir storlaks til neste år. Vi får bare håpe at værgudene lar det bøtte ned også i 2012.
Høsten betyr også at det er tid for oppdatering her. I tillegg til nye elvegallerier fra Rana og Lærdal, som har ligget ute en stund, har jeg fyllt på med artikler fra de samme elvene. Jeg har også lagt ut en ny snutt på Kasteskolen, og har latt galleriet med digitale tegninger gjennomgå en totalrenovering. Der har jeg også lagt inn programvaren som gjør det mulig å gå direkte fra bilde til bilde uten hele tida å vende tilbake til totaloversikten. Det var på tide, og jeg skal gjøre det samme med tegneseriene.
Tilbake til Rana
Som bildet over viser, har vi igjen vært på Villaksauksjonen, og er svært godt fornøyd med årets "fangst". Neste sommer blir det Finnmarkstur til Kongsfjordelva, og kanskje andre mål i vårt nordligste fylke, før turen går sørover igjen til Rana, der vi denne gangen skal friste sjøørreten i siste halvdel av august. Det bare må bli bra!


17. juli
Kasteartikler og bildegallerier.
Vi er midt i sesongen, og den har så langt brakt meg nord- og vestover i landet. Det har blitt laksefiske med suksess i Ranaelva som er tilbake for fullt etter gyrobehandling, og tørrfluefiske i Borgundselvi (bildet), som er navnet på Lærdalselvis øvre deler. Dette fisket er nyorganiseret, og meget spennende. Nye gallerier fra begge disse elvene er lagt ut under "Mine Elver".. I galleriet for Borgundselvi finner du også noen eldre bilder fra nedre del, da det ennå var mulig å friste storlaksen der.
I artikkelarkivet har jeg nå også lagt ut samtlige tre artikler i Alt om Fiskes kasteskole, til alle som ikke fikk somlet seg til å kjøpe bladene mens de var i handelen. Du finner dem under vignetten "Teknikk & Taktikk".

4. mai
Det har samlet seg opp en del, så nå var det på tide å legge ut nye artikler i arkivet igjen. Det dreier seg om "elveportretter" fra Holselva og Orkla, samt en sak om laksetaktikk for ferske fluefiskere. Under "Litt av hvert" finner du også "Mat må vi ha", som i egne øyne er noe av det bedre jeg har gjort for Alt om Fiske.
Utpå på forsommeren kommer også de tre artiklene i "Kasteskolen" til å bli lagt ut under vignetten "Teknikk & taktikk". Noen av årets store utstyrstester kommer vel også etter hvert.

13. april
- Og da er den tredje snutten
- til Alt om Fiskes kasteskole på plass. Den handler om dobbeltrekket, og du finner den her.

19. mars
Videosnutten
- til leksjon 2 av kasteskolen er nå lagt ut. Du finner den her

20. februar
Lær å kaste!
Da er det så smått tid for å se fram mot ny sesong, og kanskje er det nettopp i år du skal bli fluefisker? I samarbeid med bladet Alt om Fiske har jeg laget et lite kastekurs som jeg håper det vil gjøre det lettere for deg. Den første artikkelen handler om grunnkastet - både over hodet, og fra vannet (rullekast). Teksten i bladet er illustrert med tegninger som er bearbeidede stillbilder fra videotape. Her finner du opptakene komprimert til små snutter med tegningene lagt inn på rett plass.
Etter hvert som serien - i tre deler - skrider fram, vil det komme nye snutter her, og med tida kan det også være aktuelt å produsere en mer komplett DVD med kasteinstruksjon.


2010

9.september
Nye artikler.
Da har jeg fylt opp artikkelarkivet med flere artikler fra 2009 og 2010 i pdf-format. Det er nytt stoff i alle kategorier, og de nyeste ligger øverst under hver vignett. Av tester, har jeg lagt inn den siste store stangtesten av nifotere i klasse 4, og en snøretest som tar for seg WF-snører for kystfiske i AFTM 7. Under "teknikk & taktikk" finner du en sak om lett laksefiske, og blant områdeartiklene, en om den øverste delen av Gudbrandsdalslågen. Under "litt av hvert" ligger nå også den sørgelige historien om ørreten i Numedalslågen. God lesning!

8. September
Orkla, Holselva og nye bilder fra Lygna
Sesongen 2010 har som vanlig gitt meg anledning til å besøke nye fiskevann og -elver, samt gjensyn med gamle favoritter. Tidlig i juli gikk turen til Orkla, der vi fra Aunemo i fire dager, men var litt uheldige med fangsten. Den store i Brushølen sa takk for seg, mens de vi fikk på land så vidt passerte kilosmerket. En fin tur var det likevel.
Større var suksessen i Holselva, der jeg til slutt lyktes i å lande en tørrflueørret på 1,8 kilo på firerstanga. Ikke siden de gode gamle dagene i Numedalslågen har jeg fått en slik fisk på tørt. Holselva drives forøvrig av Hemsedal Fiskerforening, og kan bli et meget interessant alternativ til Hemsila.
På tross av tørkesommer med til tider svært lite vann i sørlandselvene fikk jeg min årlige Lygnatur, og hadde godt fiske i tre dager. Denne elva blir bare bedre og bedre, og jeg har vondt for å forstå hvorfor sesongen kortes ned år for år. I år fikk jeg for første gang flere laks enn sjøørret, men det skyldtes mest at jeg mistet et par pene ørreter, mens all kroket laks kom på land.

7.september
Snauhogst langs Lygna
Med et tilskudd på 250.000.- kroner fra staten, har Lyngdal kommune rasert mye av kantvegetasjonen langs Lygnas bredder. Selv om slik vegetasjon har et spesielt lovvern, har Fylkesmannen i Vest-Agder latt hensynet til bilturistenes utsikt gå foran miljøvernet og gitt sin godkjenning til "ryddingen". Særlig for sjøørret som ofte velger sine standplasser nær bredden, beskyttet under overhengende greiner, er denne hogsten til skade. At de enorme kvisthaugene - som på bildet over fra Vegge - ikke blir fjernet, er en annen sak. Slik de nå ligger, er de både skjemmende og til hinder for vår ferdsel langs breddene. Trist.


2009

24. september
Samleside for artikler er på plass
Etter å ha inngått en avtale med Hjemmet Mortensen om gjensidig bruk av artikler på nett, kan jeg nå legge ut eget stoff i Alt om Fiskes innpakning i pdf-format. Jeg har delt dem i fire ulike kategorier, og de første er nå på plass her. Klikk på ikonet "LES" for å åpne dem. Noen artikler, slik som f.eks. den store testen av femmerstenger blir også lagt ut hos Alt om Fiske på www.klikk.no, og da vil det være aktuelt å linke dit i stedet for å bruke pdf. Flere artikler vil bli lagt ut i løpet av kort tid.

17. september:
Hva skjer?
Noen vil vel ha lagt merke til at sidene her ikke har vært oppdatert på en stund. Det skyldes ikke først og fremst latskap, men at jeg har stanget i taket på 100 MB friplass hos ebnett. Nå har jeg flyttet videosnuttene til en annen server, og dermed fått plass til å legge ut nye bilder. Jeg har hatt en fin sesong og har gjort klart et nytt galleri for Glomma, og fylt på med nye bilder fra Gudbrandsdalslågen og Lygna. Jeg har også gjort en reportasje for Alt om fiske om Storelva ved Tvedestrand, og jeg ser ikke bort fra at det kan bli et galleri på den også.

Freding av gamle, og åpning av nye strekninger i Hemsila
Fluesonene i Hemsila endres stadig for å komme fram til løsninger som er optimale både for fisk og fiskere. Det nye for 2009 er at den navngjetne strekningen «Telegrafen» stenges for fiske fra østsiden, altså den bredden som ligger mot riksveg 52. Fredingssonen strekker seg fra den nedre fluesonens gamle øvregrense, til like ovenfor Gjerdehølen. Som «motytelse» forlenges den nedre fluestrekningen oppstrøms ved at det åpnes en fredet strekning i området Døkkji, og en strekning på vestsiden ved Furuhaug mellom Flaket og Dassen. Furuhaugslåtta blir ren fluesone, også etter 15. juli. Helt nederst i Grøndøla blir det åpnet en ny fluesone ved Nilstad. Denne strekker seg fra samløpet med Hemsila, opp nesten til Purkestad. På denne strekningen blir det forbud mot vading. Vadeforbud blir det også i mesteparten av Langesetkanalen (bildet) som er det østre løpet forbi Øynatn, mellom Mytheslåttan og Harahaug, samt i det østre løpet ved Løutn ovenfor Jugerbenken. Skal du ut på øya for å fiske av det vestre løpet her, må du vade over på oversiden av, eller nedenfor forbudsonen.

Bortsett fra vadeforbudene berøres ikke videoguiden av de nye reglene. Alle fiskeplassene vi viser er fortsatt åpne, men du må altså respektere forbudsonene når du skal ut på øya ved Løutn, eller fiske i Langesetkanalen. Slik Tor fisker på bildet er selvsagt helt OK, men tidligere i sekvensen fra Langeset står han utvadet lenger nedstrøms, og det er ikke lenger lov.


2008

19. november
Opprydding i forhandlerlista
Med lanseringen av "Fluesonene i Hemsila" kom også nye lokale forhandlere inn på lista. Dermed fikk jeg også foretatt en nødvendig opprydding. Jeg vet jo ikke hvor mye som ligger ute av gamle restlagre av VHS-kassetter, men har strøket alle forhandlere som ikke har bestilt videoguider på DVD. De som nå står på lista er fortsatt aktive, og kan forventes å være rustet for sesongen 2009. Eventuelle nye forhandlere vil bli ført opp på lista fortløpende.

10. september ENDELIG!
Det har tatt tid, men endelig er videoguiden til fluesonene i Hemsila ferdig på DVD. Den har blitt på hele 50 minutter, og er dermed omtrent dobbelt så lang som de tidligere guidene. Det er flere gode grunner til det: For det første er den i utgangspunktet laget for DVD-formatet, og jeg har derfor ikke hatt de samme tidsbegrensningene som da jeg jobbet med VHS som sluttprodukt. Dessuten er elvestrekningen lenger, og vi viser flere fiskeplasser. At Tor Grøthe kjører en del fisk er dessuten velkomment krydder som det også er verd å bruke litt plass på. Nytt for denne er oså at det er lagt inn en "klekkekalender" som forteller når de viktigste insektene klekker i elva. Hemsilafilmen viser ikke bare hvordan du fisker effektivt på noen utvalgte fiskeplasser, men ved å se en av Norges absolutt fremste fluefiskere i aksjon, kan du hente nyttig lærdom om tørrflueteknikk i elv generelt. Slik sett kan filmen være interessant nok også for fluefiskere som har tenkt seg helt andre steder enn til Hemsila.

Som for de andre guidene i "Slik fisker vi her" har jeg også for denne lagt ut en sterkt komprimert snutt som smaksprøve. Den foreløpige versjonen er byttet ut, og den nye, endelige, ligger her. Prisen til forbruker er kalkulert til Nok 268.- om du bestiller fra meg. I tillegg kommer Nok 30.- i porto/emballasje (innenlands), slik at summen blir Nok 298.- ved forskuddsfakturering. Det skal også være prisen hos lokale forhandlere. Ved betaling pr. oppkrav kommer oppkravsavgift i tillegg. Til utlandet gjelder samme betingelser som for de tidligere guidene. Hemsilaguiden blir forøvrig kun å få i enkeltpakning.
Jeg er klar for å ta i mot bestillinger, men det kan fortsatt ta litt tid innen du har DVD-en i posten. Jeg har allerede en bestillingsliste fra lokal forhandlere i Hemsedal, og jeg har ennå ikke coverinnleggene i hus. I løpet av uke 38 bør imidlertid det meste være klart.

26. august
Nye gallerier - Hemsila i innspurten
Det ble et lite avbrekk i redigeringen av Hemsilaguiden, da jeg dro på en lenge planlagt tur til Islands beste lakseelv (2007). Og Vatnsá skuffet ikke: Selv om vannføringen var liten og sola for det meste skinte fra skyfri himmel, ble det et fiske vi aldri har opplevd maken til. Beholdningen ble 24 fisk (laks/ sjøørret/ brunørret) fordelt på tre og et halvt fiskedøgn og to stenger. At vanskelig kjøring mellom klipper og lavastein (bildet) førte til at vi mistet enda flere, sier alt om fiskerikdommen i denne lille elva. Det fine været ga imidlertid ypperlig anledning til fotografering, og det ligger nå hele 50 bilder i det nye galleriet for Vatnsá.
I tillegg har jeg lagt ut et galleri for Sømåa i Engerdal som jeg besøkte i sommer. Gallerier for Gudbrandsdalslågen og Audna kommer også med det første.

Status for Hemsila er at filmen er på det nærmeste ferdigredigert. Det gjenstår bare en siste finpuss etter at Tor Grøhte har sjekket en påsynskopi. Da gjenstår bare å lage DVD-menyer, produsere etiketter og coverinnlegg før den går i produksjon. Her er jeg ikke herre over alle ledd, men jeg tror og håper fortsatt at jeg har den ute i begynnelsen av september.

27. juli
Redigeringen av Hemsila er i gang
Jeg hadde håpet å ha videoguiden for Hemsila klar til fellesferien, men det ble umulig. Da opptakene endelig var i boks, måtte jeg ut på landeveien for å skaffe fisk og bilder til reportasjer for Alt om Fiske. Det måtte gjøres mens forholdene var gode, og juli var perfekt med vekslende vær og vannføring. Etter å ha kommet hjem fra Tisleia, Engerdal, Lygna og Audna, har jeg sittet en del timer foran macen, og kommer til å bli sittende til jobben er gjort. Alt annet må vente. Målsettingen nå er å ha DVD-en klar innen jeg drar til Island for å fiske laks og sjøørret i Vatnsa den 18. august. Etter hvert vil det også dukke opp nye elvegallerier her på sidene, men inntil videre finner du påfyll i galleriene for Trysilelva. og Lygna. - blant annet av en laks på 10,5 kilo tatt i Kvås!

7.juli
Nytt galleri for Tisleia
Da er det nye galleriet under "Mine elver" klart, og jeg har lagt ut 20 bilder fra Tisleia. som har sine kilder i høyfjellet mellom Hemsedal og Valdres. Vi starter i Flyelva ovenfor Tisleifjorden, mens resten er fra strekningen mellom Tisleifjorden og Ølsjøen. Jeg har også fylt på med 10 nye bilder i galleriet for Hemsila.

6. juli
Men er Hemsila i boks!
Varmen kom, aurivillien klekket igjen og forholdene for videofilming ble optimale. Dessverre måtte Vera Larsen trekke seg fra prosjektet, men Tor Grøthe ryddet litt plass i sitt anstrengte program og ble med. Dermed blir det Tor alene som guider oss langs Hemsila, men filmen blir ikke dårligere av den grunn. Det ble flere heftige tilslag, og flere kjøringer av pen fisk akkopagnert av fiskerens friske kommentarer. Det ble tre fulle kassetter (120 min.), og det er selvsagt ingen liten jobb å redigere, men det meste av fjorårets opptak ligger ferdig på harddisken, så mye er gjort. Klok av skade skal jeg ikke gi meg altfor snevre tidsrammer, men jeg håper å ha DVD-en klar for markedet mens det ennå er sesong i Hemsedal. Nye bilder i galleriet er imidlertid rett rundt hjørnet.

En av grunnene til at jeg ikke kan gi noen eksakt dato, er at jeg nå er midt i den mest hektiske perioden for å samle stoff til kommende nummer av Alt om Fiske og Flugfiske i Norden. I forbindelse med opptakene i Hemsila rakk jeg også en tur over fjellet til Tisleia, ei elv som både er lik og ulik Hemsila på mange måter. Det ble både pen fisk og fine bilder, og en del av disse kommer i eget galleri med det aller første. Tisleia får dermed plassen som var avsatt til Lærdalselvi som dessverre er reinfisert med gyro, og derfor stengt for alt fiske. Artikkel i AoF eller FiN blir det nok også.

16. mai

Slutt for Familien Fiske

Det ble ni år med Familien Fiske i Alt om Fiske, men nå er de kastet ut - sikkert til noens glede, og forhåpentlig til manges ergrelse. Det var ikke mitt ønske å avslutte serien nå, men når sparekniven går til verket, er det lite man skal ha sagt. Plassen og pengene skulle brukes til mer matnyttig stoff.
Familien kommer imidlertid til å leve videre her på mine egne sider, selv om det ikke kommer nye episoder. Imidlertid har jeg fyllt på i galleriet med de siste fra 2007 og fra 2008, fram til og med nr. 4. Jeg har også lagt ut noen flere fra 2006, og disse må du litt lenger ned i rekkene for å finne.

Bildet til venstre er forøvrig det siste av familien, men hvem vet - kanskje blir de en dag lei av å spille golf?

28. februar
Hemsilaprosjektet blir utsatt
- "Hemsila i boks", skrev jeg i oktober, men det var ikke sant. Det vil si, det hadde vært fullt mulig å redigere ferdig en video til sesongstart, men jeg ville ikke blitt fornøyd, og da synes jeg det er bedre å utsette premieren en måneds tid, og få den slik jeg vil ha den. Problemet er at vanskelige forhold på noen av fiskeplassene har gitt opptak som ikke forteller det de egentlig skulle. Vind, lite vann og mangel på vak er selvsagt også noe du opplever i denne elva, men under slike forhold er det det vanskelig å vise fiskeplassene slik de vanligvis framstår og lage meningsfylt film om hvordan man fisker der. Jeg har derfor så langt som mulig redigert ferdig de opptakene som skal brukes, og satser på å få resten på tape så snart elva åpner til sesongen 2008. Med litt flaks betyr det at DVD-en vil være klar for distribusjon rundt 1. juli. Inntil da får du kose deg med denne lille smaksprøven:

20. februar
Bankgebyr på utenlandslevering.
Det siste året har bankgebyret på pengeoverføring til utlandet økt formidabelt. Tidligere var det vanlig at banken tok NOK 35.- for denne "jobben", men etter hvert har gebyret kommet opp i NOK 100.-. Jeg synes dette er vel mye å belaste mine utenlandske kunder, men jeg kan heller ikke bære hele kostnaden selv. Derfor fakturerer jeg halve beløpet - altså NOK 50,- og tar resten på egen regning. Det betyr en prisøkning på NOK 15.- pr. forsendelse for deg, og NOK 50.- mindre til meg, men det får vi bare leve med.


2007

Ommøblering i tegneseriegalleriet

Jeg har endelig lagt ut noen nye episoder av Familien Fiske, og samtidig ommøblert litt i galleriet. De nye fem ligger i øverste rad, mens de eldste har havnet nederst. Slik blir det enklere å finne nyhetene. Men jeg har ikke snudd helt om på rekkefølgen: Innenfor hver enkelt rad ligger episodene kronologisk. Det har jeg gjort fordi noen av dem henger sammen og helst skal leses i riktig rekkefølge. F. eks. danner nr 2, 3, og 4 -07 en liten føljetong, selv om hver av dem også har sitt selvstendige poeng. Det ligger forøvrig flere episoder fra slutten av året "på vent", og disse vil bli lagt ut til vinteren når jeg har samlet opp fem nye.

2. oktober

Hemsila er i boks.

Det ble ikke helt enkelt å planlegge videoopptak i Hemsila i sommer, da flommen i begynnelsen av juli kastet om på det meste. Men vi kom i mål, og har bilder som viser Hemsila fra mange sider, fra klassisk junifiske med aurivilliklekking og vak, til lavvannsfiske med Montananymfe i frisk bris fra nordvest ved sesongslutt.
Som guide på de siste opptakene hadde jeg med meg Vera Larsen (bildet) som er en av bygdas dyktige konkurransefiskere. Til daglig jobber hun i Hemsedal Sport, der hun bl.a. har ansvar for fiskeutstyr og fluer. Du kan lese mer om henne i et portrettintervju i "Alt om Fiske" nr. 9/2007.
Nå gjenstår en møysommelig redigeringsjobb, der ca. 6 timers råfilm skal kuttes ned til ca. 40 minutter. Det vil ta tid, men videoguiden til Hemsila skal være klar i god tid før Aurivillien klekker igjen.
Det ble også tatt noen stillbilder i forbindelse med opptakene, og noen av dem er lagt ut på elvegalleriet for Hemsila.

16. august

Det ble storlaks!

Som antydet i forrige nyhetsmelding, kunne det bli nye storlaksmotiver etter mitt besøk i Suldalslågen, og sannelig gikk det troll i ord. Mandag 13. august, kl. 08.00 kroket jeg en rugg nederst på brekket av Skotihølen (Hiim). Den snudde tvert, gikk utfor stryket og tok meg med på noen hundre meters løpetur til hølen nedenfor. Derfra gikk kjøringen relativt udramatisk, og etter ca. tjue minutter kunne jeg lande en smellfeit og halvblank hannlaks på 11,4 kilo. Flere bilder av fisken og fra Suldalslågen forøvrig, er lagt ut under "Mine Elver." Det er snakk om i alt 10 nye bilder som er lagt inn på rad 3,4 og 5.

22. juli

Nytt galleri - og påfyll i gamle.

De store flommene har medført at jeg har måttet endre rekkefølgen på sommerens prosjekter. Hemsila og Lærdalselva ligger foreløpig på vent, mens Søgne- og Songdalselva som jeg hadde planlagt å besøke i august/ september fikk visitt allerede i midten av juli. Også her var det storflom med hele 110 m3/sek., men nedslagsfeltet er lite, og elva kom fort tilbake til perfekt vannføring. Vi var litt spente på om fisken ville gå så mye tidligere enn den pleier, men noe sjøørret var det da, selv om det var mest smått vi kom i kontakt med. Kanskje blir det muligheter også senere i høst, men jeg har nå foreløpig lagt ut 20 bilder i et eget galleri under"Mine Elver." Turen til sørlandet ga også mulighet til fiske i Lygna, og fotografering i Mandalselva. Sistnevnte har allerede fått påfyll i sitt hittil slunkne galleri. I august blir det også gjensyn med Suldalslågen, og nye bilder derfra. Vi satser på noen fine storlaksmotiver!

29. juni

Opptakene i Hemsila er godt i gang

Aurivillien klekker, og sesongen i Hemsila er godt i gang. Sist uke ble de første opptakene gjort, og det ser lovende ut. Fisken på bildet ble kroket, kjørt og landet under opptak, og den nye videoguiden vil vise hvor og hvordan Tor Grøthe gikk fram for å overliste den pene kubben på 1,6 kilo. Resultatet ble selvsagt ikke like godt på alle plassene, men de fleste av oss kan ha god nytte av å følge Tor og se hvordan han takler ulike utfordringer i ei elv som holder en imponerende bestand av stor, men vanskelig fisk. Jeg kan love en leksjon i tørrfluefiske som ikke bare kommer til nytte i Hemsila.

Ellers vil det, så snart jeg rekker det, bli lagt ut bilder under "Mine Elver", i et nytt galleri for Hemsila. Her håper jeg også å få inn gallerier for Søgneelva og Lærdalelva som står på reportasjelista mi for Alt om Fiske i sommer. Følg med!

2. mai:

En ny sesong ligger foran oss.

Håpet er lysegrønt, og sånn sett synes jeg dette bildet fra Lygna i Kvås kan være en fin illustrasjon til sesongen som ligger foran oss. Det har ikke skjedd så mye på disse sidene i vinter, men jeg har brukt litt tid på å gi dem et bedre utseende, og jeg har jobbet med planlegging av nye prosjekter.
På videofronten innebærer det i første rekke en ny videoguide. Denne gangen gjelder det ørretfiske i vakre Hemsila. Filmen vil i stor grad følge samme mal som tidligere guider, men siden tørrfluefiske etter ørret på mange måter skiller seg fra laks- og sjørretfiske, vil det nok bli tatt noen nye dramaturgiske grep. Vi, Tor Grøthe og jeg, jobber med saken, og jeg regner med å kunne presentere Hemsila på DVD her innen sesongstart 2008.

"Slik fisker du med flue" er arbeidstittel på noe som opprinnelig var tenkt som bok, men som vil bli produsert på DVD i stedet. Det dreier seg om to separate programmer som tar for seg det meste som har med fluefiske å gjøre, men som først og fremst handler om fisketaktikk. Den første DVD-en vil dreie seg om fiske på fisk som eter - altså brunørret, harr osv., mens den neste vil dreie seg om oppgangsfisk som laks og sjørret. Sommeren vil vise hvor langt jeg kommer, men håper i det minste å ha den første klar til høsten.

Kurs er mitt nyeste satsingsområde. Det dreier seg om både tradisjonelle kastekurs og opplegg for praktisk fiske. Mer om dette finner du her.


2006

5. november:

Sesongen er over - nye bilder i elvegalleriene.

Sesongen har vært variabel for mange, og mye ble borte i den kvelende sommervarmen i Sør-Norge. For min egen del ble det ikke ordentlig start på laksesesongen før 1. august, men derfra og ut ble den meget bra, både i velkjente Lygna og Numedalslågen og ikke minst i mitt nye bekjentskap Suldalslågen som jeg besøkte i 4 døgn på reportasje for Alt om Fiske. Fisken på bildet er derfra, veide 7,8 kilo og ble dermed sesongens største. Historien om den og resten av artikkelen kommer sannsynligvis i nr. 1 2007. Ellers har jeg skrevet en artikkel om Hagnesvassdraget for samme blad, og samlet nok bilder til å lage et eget galleri for denne lille sideelva til Numedalslågen.
Om du tar en kikk innom elvegalleriene vil du ikke bare finne nye elver og bilder, men også at galleriene har blitt mer brukervennlige. For det første får du opp teksten til hvert enkelt bilde når du "peker" på det lille bildet i oversikten. Dernest kan du nå gå direkte fra bilde til bilde ved å klikke på "Neste" eller "Forrige", og slipper å gå tilbake til galleriet hver gang du vil se et bilde i stort format..

En annen gladnyhet

er at nå er alle videosnuttene tilgjengelige igjen. De er lagret på en annen server enn resten av hjemmesidene, og dermed har jeg igjen plass nok til både bilder og film.

8. juni:

Sesongen er i gang!

Fiskesesongen er godt i gang for de fleste, også for meg. Det betyr at jeg er mye på farten, og ikke sitter så mye på plassen min. Er du en av dem som venter på video i posten, får du ha meg unnskyldt om det drøyer litt lengre enn det burde gjøre. Er jeg hjemme, skal det ikke gå mer enn et par dager fra betaling er registrert, til pakke er sendt, men i fiskesesongen kan det fort bli noe mer. Til alle tålmodige sjeler: Skitt fiske i 2006!


21. mars

Dobbeltrekk med tohåndsstang?

Det er en stund siden jeg har lagt ut nye bilder i Galleriet, men nå har det skjedd, og det gjelder noe så oppsiktsvekkende som en fluestang som gjør det mulig å kaste med begge hender og samtidig bruke dobbeltrekk. Vogg-gründer Geir Grevstad (bildet) er mannen bak oppfinnelsen, og vi fikk teste den for Alt om Fiske en hustrig novemberdag på Pinnestadøya ved Brufoss i Numedalslågen. Etter en famlende start, fikk vi etter hvert tak på teknikken, og ser klart et potensiale for enda lengre kast med tohåndsredskapen.

Vil du vite mer om konseptet, kan du lese artikkelen i nummer 3/2006 av Alt om Fiske, som er i salg fra 07.04. Mens du venter på at bladet kommer i kiosken kan du tjuvtitte på illustrasjonserien som jeg har lagt ut her.

22. februar

Faktura pr. e-post: Raskere og billigere!

Mange som bestiller videoguider på e-post spør om å få kontoopplysninger slik at de kan betale straks, og dermed få filmene raskere i posten. Det er selvsagt ingen ting i veien for det, og dermed blir jo fakturaen i posten egentlig overflødig. Derfor tilbyr jeg nå faktura pr. e-post til alle som vil ha det. Det betyr et par dager og seks kroner (porto for faktura) spart for kunden, og mindre arbeid for meg. Jeg håper derfor flest mulig vil benytte seg av dette tilbudet, og sender e-postfaktura automatisk dersom du ikke spesiselt ber om å få den på papir med damppost.

11. februar

Lygna og Mandalselva i dobbeltcover - hvorfor det?

At sone 3 og 5 i Bjerkreimselva og de to filmene fra Brufoss leveres samlet fortoner seg vel logisk for de fleste. At Mandalselva sone 3 og Lygna kommer i dobbelpakning synes kanskje ikke like innlysende. Men om du kjører riksvei 461 vestover fra Laudal via Konsmo til Kvås, er det ikke mer enn 20 minutter mellom de øverste laksehølene på sone 3 og i Lygna. Og de to elvene utfyller hverandre: Er det for lite vann i Lygna, kan det fort lønne seg å ta turen til Laudal. Omvendt kan det være fristende å ta turen den andre veien når det blir i overkant folksomt i Mandalselva. Likedan hvis laksen er sær og du vil prøve sjøørreten. Derfor får du disse elvene samlet om du vil. Det betyr selvsagt at også Mandalselva sone 3, som den siste av videoguidene, er ferdig på DVD.

04. februar

Også Brufossfilmene er ferdige.

Brufoss nedre har lenge vært klar på DVD, og nå er også Brufoss øvre ferdig. Det betyr at du i tillegg til å kjøpe dem enkeltvis også kan få filmene samlet i dobbeltcover for Nok 298.- + fraktomk.

30. januar

Postoppkrav kun innenlands!

Det har hittil vært mulig å bestille videoguidene på postoppkrav såvel innen- som utenlands. Dessverre har dette medført stadige problemer og til dels økonomisk tap for meg. I løpet av en drøy måned har jeg opplevd følgende tre episoder ved forsendelser til Danmark:

1. Funksjonæren på mottakerens postkontor finner ikke kontonummeret som er printet på blanketten, men leverer likevel ut filmen mot et løfte fra kunden om at han skal gjøre opp for seg. Kunden er en ærlig sjel og betaler, men det gjør meg ikke mer trygg på det danske postverket.
2. I stedet for at oppkravsbeløpet overføres min konto, får jeg tilsendt en sjekk(!) i posten. Forsendelsen skjer via Danske Banks svenske filial, og betalingen kommer i svenske kroner! I tillegg til at svenske kroner er betydelig mindre verd enn norske, må jeg også betale gebyr for veksling. Hvordan det er mulig å rote så mye med en så enkel transaksjon er en gåte såvel for meg som for kunden, men igjen er det det danske postverket som får ta skylda.
3. Overføring av penger medfører mellomledd, dvs. banker som skal ha sine gebyrer. Disse gebyrene belastes mottaker, og er av uforutsigbar størrelse. På den siste avregningen var gebyret til Den norske Bank i Bergen oppført med kr. 100.-! Det vil m.a.o. si at mer enn 50% av oppkravsbeløpet forsvinner i avgifter og gebyrer, og da er min grense nådd.

Jeg håper alle har forståelse for at det ikke kan fortsette på denne måten, og at jeg heretter vil kreve forskuddsbetaling på alle bestillinger fra utlandet. Eventuelle bankgebyrer kommer da på betalerens regning, men til gjengjeld slipper du oppkravsavgiften, så både kjøper og selger bør komme bedre ut.

23. januar

Første dobbelpack er klar!

Og det er ikke helt tilfeldig at det er Bjerkreimselva sone 3 og 5 som er først ute. Bjerkreimselva sone 3 er bestselgeren av alle videoguidene, men selv om sone 5 har kommet litt i skyggen, har jeg tro på at mange Bjerkreimsfiskere er litt nysgjerrige på denne strekningen som fortsatt byr på gode muligheter til uforstyrret fiske, og gjerne tar den med, så å si på kjøpet, for en hundrelapp ekstra: Nok 298.-.
Som bildet viser får du begge DVD-platene i ett cover. Det tar samme plass i hylla som et singelcover, og prisen for porto + emballasje blir også den samme som for en enkelt DVD.

Bjerkreimselva sone 5

er selvsagt også tilgjengelig i singelboks til vanlig pris for den som ikke ønsker guiden til sone 3. Dessuten finnes sone 5 fortsatt på VHS til sterkt redusert pris! Mer om utvalg, priser og betingelser finner du her.

2005

14. desember

Priser på forsendelse av DVD m.m.

De tre første programmene er ferdige på DVD, og coverinnleggene er trykket og har ankommet Kongsberg. De første forsendelsene er klare for postverket, og i den forbindelse har jeg sjekket ut portopriser m.m. Dessverre overskrider en DVD-plate i cover og boblekonvolutt 100-gramsgrensa med 12 gram, så portoen blir som for VHS, kr. 22.-. I tillegg kommer kr. 6.- i fakturaporto og kr. 8.- for emballasjen, så frakttillegget ved bestilling av en film blir det samme som før. - kr. 36.-.
Den gode nyheten er at det er god margin til neste grense og at det derfor ikke blir den samme økningen om du kjøper flere filmer. F.eks. vil det bli ca. 35 kroner billigere å få tilsendt to DVD-er enn to VHS-kassetter. Når 2-pakningene blir ferdige, kan du få fire DVD-filmer til samme fraktkostnad som for en VHS. Filmene som er klare for utsendelse på DVD er: Lygna fra Kvås til Kvelland, Bjerkreimselva sone 3 og Brufossfisket, øvre del. De to siste er utsolgt på VHS.

11. november

Familien Fiske på nett - DVD fra Lygna og Bjerkreim er klar.

Det har i en tid ligget en halvside av tegneserien "Familien Fiske i galleriet for digitale illustrasjoner. Denne er har nå fått selskap av ytterligere ni halvsider og fem helsider, og alle disse er samlet i et eget galleri under vignetten Familien Fiske. God fornøyelse!

Ellers er DVD-produksjonen i gang, og de første kopiene av "Lygna fra Kvås til Kvelland" og "Bjerkreimselva sone 3" er klare i sin endelige form. Coverinnlegg og print er også ferdig designet (se bilde til høyre), og det eneste som nå mangler er å få trykket opp innleggene og putte dem i plastcoverne.
Nå som malen er lagt, er det en forholdsvis smal sak å gjøre også de resterende videoguidene klare for nytt format. De neste som står for tur er filmene fra Brufoss i Numedalslågen (nedre og øvre del), og til slutt Bjerkreimselva sone 5 og Mandalselva sone 3, der jeg fortsatt sitter med et betydelig restlager på VHS. Alle skal imidlertid være klare i god tid før årskiftet.

Prisen på DVD-kopien vil bli den samme som for VHS (kr. 198.- pluss frakt og evt. oppkravsavgift), men jeg kommer også til å tilby filmene i 2-pakninger, slik at begge Brufossfilmene, begge Bjerkreimsfilmene samt Lygna/Mandalselva kan bestilles sammen i dobbeltcover til kr. 298.-. Dette tilbudet vil komme nå alle programmene er klare på DVD.

20. oktober:

DVD like om hjørnet - restesalg på VHS!

Endelig er jeg i gang med DVD-versjonene av videoguidene. Det første prøveeksemplaret av "Bjerkreimselva sone 3" er testet i spilleren, og ser bra ut. Oppbyggingen gjøres i Apples DVD Studio Pro, et program det har tatt tid å gjøre seg kjent med, men som også byr på mange muligheter! Bildet av mac-skjermen t.v. viser bl.a. hvordan hovedmenyen på DVD-en vil se ut, (minus bevegelse og musikk). Den store forskjellen fra VHS-versjonen blir at man fra hoved- eller undermenyer kan gå direkte dit man vil i programmet, f.eks. til en bestemt fiskeplass eller et intervju. Og selvsagt får du en merkbart bedre bildekvalitet, pluss muligheten til å kunne kjøre programmet på PC eller Mac - f.eks. en lap top ved elvebredden!
Ennå gjenstår en del praktiske detaljer før DVD-guidene er klare for salg, og det er tidlig å si noe om hvor prisen vil ligge, men jeg antar den havner på omtrent det samme som for VHS. Portoen blir antagelig lavere, så det kan godt hende totalen blir billigere.

Salg: Men fortsatt sitter jeg med et restlager av VHS-kassetter som jeg ønsker å bli kvitt. Disse legges nå ut på billigsalg til en pris som knapt nok dekker materialutgiftene: Kr. 70.- pr. kassett + porto. Forøvrig gjelder vanlige betingelser. Salget gjelder alle filmer, unntatt "Bjerkreimselva sone 3" og "Brufossfisket nedre del", som er utsolgt hos meg. "Lygna fra Kvås til Kvelland" og "Brufossfisket øvre del" er det heller ikke mange igjen av.

september:

Sesongen er snart over.

De fleste elvene er stengt, og det er tid for oppsummering. For det første må jeg beklage at jeg ikke kom i gang med DVD-produksjon før sesongen 2005 som lovet. Det skyldtes i første rekke at arbeidet med Alt om Fiskes spesialmagasiner gikk langt inn i fiskesesongen, og da det siste bladet gikk i trykken, var det på høy tid å komme seg ut med fluestanga.
Min sesong har forøvrig vært variert, fra elendig brunørretfiske i Lågen, til fin-fint sjøørretfiske i Lygna. På 6 døgn ble det 15 - 20 ørreter fra snaue 0,5 til 2,3 kg, og en laksepusling på 0,7. Ingen tvil om at Trutta fortsatt holder stand i Lygna. I tillegg har jeg vært i Surna og Toåa på Nordmøre og laget reportasjer for Alt om Fiske. Også her var det sjøørreten som kom i statistikken. De siste årene har det blitt en del bilder av slik virksomhet, og disse vil bli lagt ut i et eget fotogalleri under vignetten Mine elver. Her ligger nå også bildene fra elvene som omfattes av videoguidene. Følg med!

Det er en stund siden det skjedde noe her på sidene mine, men det betyr ikke at ikke det har vært jobbet. Bok- og bladprosjekter har imidlertid tatt altfor mye tid det siste året, og det er hovedgrunnen til at det ikke ble produsert nye videoguider til sesongen 2005. Men som du ser har jeg gitt sidene en ansiktsløftning, og bl.a. utvidet dem med et fotogalleri for hvert av de omtalte vassdragene. Mer om disse finner du på presentasjonssiden for videoguidene. Foreløpig er det ikke så mange bildene som er lagt ut, men jeg regner med å fylle opp etter hvert som jeg får tatt flere gode digitale fotos utover sommeren. Jeg har også fylt opp med mange nye tegninger i .
Et spørsmål som kommer stadig oftere, er om / når videoguidene kommer på DVD, og om alt går som jeg har tenkt, skal det ikke være så lenge til. Det er fortsatt noen tekniske problemer som skal avklares, men innen vi er i gang med sesongen 2005, satser jeg på ihvertfall å kunne tilby "Bjerkreimselva sone 3" i nytt format. Det er denne filmen som ser ut til å ha størst salgspotensiale, og hvor restlageret av VHS-kassetter er minst. Jeg holder deg oppdatert her.
Ellers har jeg ambisjoner om et par nye produksjoner i 2005, kanskje også med brunørret og / eller harr som tema. Kom gjerne med forslag!


2004

Ferdig!

Da er videoguiden for Bjerkreimselva sone 3 ferdig redigert og godkjent. Om du klikker på Quicktime-ikonet ved omtalen på siden "Slik fisker vi her", vil du nå se en liten smaksprøve. Ennå vil det ta litt tid innen 1. opplag er klart for utsendelse, men jeg skal ha kassettene ferdig pakket før påske.

2003

Bjerkreimselva sone 3: Ny videoguide i 2004!

Opptakene til den nye videoguiden til sone 3 (bildet til venstre) ble gjort under flotte forhold på ettersommeren 2003. Fisk fikk vi også, og selv på en så populær sone kan vi avsløre en go`plass som er ukjent selv for fiskere med lang fartstid langs Bjerkreimsvassdraget. Videoen er nå under redigering, og vil være i salg i god tid før sesongstart 2004. Følg med!

Bjerkreimselva sone 5: Vanskeligere adkomst til Brådli

Bilveien langs østsiden av Hofreistæåna var i sommer sperret noen få hundre meter ovenfor Sommarfjoshølen, og det blir dermed en betydelig strekning å gå for dem som vil fiske hølene ved Brådli fra den siden som videoguiden anbefaler. At det i tillegg mangler gjerdeklyvere ved flere fiskeplasser vitner heller ikke om stor velvilje fra grunneierhold.

Lygna: Hogst ved Vegge

Nedenfor brua i Vegge viser videoguiden ganske mye vegetasjon langs vestbredden (bildet til høyre). Krattet ovenfor fiskeren på bildet ble imidlertid hogd for et par år siden, noe som har gjort det litt lettere å komme til med fluestang. Trærne nedenfor fiskeren står som før. Nyere bilder av strekningen finner du i Galleri Lygna.

Lygna kalkes for laks

Tidligere ble Lygna bare kalket opp til pH 5,5, som skulle være tilstrekkelig for reproduksjon av sjøørret. De siste årene har målet blitt justert opp til pH 6,2, slik at også laksen skal kunne formere seg i elva. Man kan dermed forvente større innslag av laks i fangststatistikken, og kanskje en tilbakegang for ørreten.
til toppen
til startsiden