kasteskole

Til startsiden

Vil du bli en bedre fluefisker?
- Da er det ingen vei utenom kastetrening. Det eneste kriteriet for et vellykket fluekast er at det presenterer flua slik at en fisk tar den. Alt som måles i meter er casting - en sport som har fint lite med praktisk fluefiske å gjøre. Men jo større rekkevidde, desto flere fisker å fiske på, så lengdekasting er en naturlig del av treningsprogrammet.

Grunnleggende teknikk
I en serie på tre artikler under tittelen "Alt om Fiskes kasteskole" (AoF 2-4/2011) startet vi med de enkleste grunnkastene og gikk trinnvis fram til og med med dobbeltrekket. Disse artiklene ligger nå i pdf-format her, under vignetten "Teknikk & Taktikk". Alle illustrasjoner i artiklene er tegninger som er basert på stillbilder fra videoopptak, og disse opptakene har jeg redigert sammen til små instruksjonsnutter som etter hvert blir lagt ut på denne siden. Illustrasjonene fra artiklene er lagt inn der de hører hjemme, så det er lett å se sammenhengen. Klikk på "snurr snutt" for å se video.


Leksjon 1: Grunnkastet

En akselererende bevegelse langs en mest mulig rett linje; er en grei definisjon på nær sagt alle varianter av fluekast. Den første artikkelen i Alt om Fiskes kasteskole handler om det helt grunnleggende: Hvordan du løfter flua fra vannet, og legger den ut igjen. I videosnutten er illustrasjonene som følger artikkelen "lagt tilbake" på rett sted i kastbevegelsen.
Artikkelen finner du på side 34 i Alt om Fiske nr. 2/2011.

Leksjon 2: Retningsendring med luftkast

Å flytte flua fra et sted til et annet er hele poenget med et fluekast. Her vises hvordan du løfter snøret nedstrøms, vinkler et nytt kast ut over elva og setter fart på snøret ved hjelp av luftkast. I del to ser du hvordan du oppnår slakk på snøret ved å heve stanga i sluttfasen av kastet. Dette er en viktig teknikk når tørrflua skal fiskes "dead drift" på rennende vann.
Artikkelen som hører til, står på side 52 i Alt om Fiske nr. 3/2011

Leksjon 3: Dobbeltrekk

Når de grunnleggende teknikkene sitter, er det tid for å trene dobbeltrekk. Dette er den viktigste teknikken for økte kastlengder, og dermed muligheten til å dekke flere standplasser. Det er ikke enkelt, og krever noen treningstimer, men når du har det inne, vil du flytte persen med mange meter.
Artikkelen som denne videosnutten kompletterer, finner du i Alt om Fiske nr. 4/2011, på side 36.

Switch: Variasjon er viktig!
På treningsbanen er det fort gjort å bli stående og denge lengde, men ute i terrenget har du oftere behov for å kaste variert enn ekstremt langt. Når du trener for fiske, bør du derfor heller bruke tid på å øve inn et stort register av spesialkast enn å prøve å skyve "persen" noen centimeter til. Særlig de stadig mer populære switchstengene er egnet til dette formålet, da de tillater deg å utføre alle kastvarianter både med en- og tohåndsteknikk. To artikler under samletittelen "Switch-kasting" viser seks viktige kastvarianter i tekst og bilder, og de tilhørende videosnuttene ligger her. De første tre er såkalte enfase- - eller "kiss-and-go"-kast og omtales i Alt om Fiske 2/2014, mens de tre siste er av typen tofase- eller "sustained anchor"-kast. Disse presenteres i nr. 3/2014.


Kast anker!

Double Spey enhånds

Double Spey er det klassiske "sustained anchor"-kastet, og standardkastet når du fisker på "feil" side av strømmen, altså med kastarmen nærmest bredden. Dette kastet er lett å utføre med alle snøretyper, såvel med en- som med tohåndsteknikk. Du kan enkelt variere vinkelen helt opp mot 90 grader, og det er lite plasskrevende. Det stiller heller ingen store krav til perfekt timing.

Circle Spey enhånds

Dette kastet er, sammen med Single Spey, det jeg bruker oftest når jeg som høyrehendt, går med strømmen til høyre for meg. Det kan også anvendes langs motsatt bredd, men der foretrekker jeg double spey eller single snake roll som dels krever mindre rom, dels er raskere å utføre. Unntaket er om jeg skal kaste en tung skagitklump. Da er det circle spey også på den andre sida.

Perry Poke enhånds

Dette er det egentlige skagitkastet, og veldig lett å lære. Du trenger heller ikke en skagitklump for å utføre det, men den bør være relativt kort, eksempelvis en scandi-klump på 10-11 meter. Siden snøret ligger i ei "dynge" når du starter oppbyggingen av bukta, kan det brukes til å "reparere" mislykkede speykast, men er også et nyttig alternativ til circle spey på steder der det er ekstremt trangt.
Kiss and go!

Single Spey enhånds

Single Spey er det mest brukte speykastet, men det er ikke det enkleste, og sjelden å se riktig utført. Om du ikke fisker med synkeklump som må "rulles" opp, skal dette utføres som et enfasekast uten "mellomkast" som medfører unødig støy og kraftbruk. Sliter du med å få stor nok vinkel uten å legge snøret ned på halvdistanse før det endelige framkastet, så bør du heller prøve andre speyvarianter som er lettere å vinkle.

Double Snake Roll tohånds

Dette er først og fremst et supplement til Single Spey. Fordi det starter med et høyt løft, er det lettere å få synkeklumper eller -spisser ut av vannet uten å gå veien om rullekast, og fordi innkastet settes med større hastighet, er det mindre sårbart for nedstrøms vind. Den økte hastigheten gjør det noe vanskeligere å time, men det er bare snakk om trening! Personlig synes jeg også det er lettere å få til en åpnere vinkel med Double Snake enn med Single Spey.

Single Snake Roll enhånds

Sammen med Double Spey er dette mitt favorittkast når jeg går på "feil side" - det vil si som høyrehendt med elva til venstre for meg. Som enfasekast er Single Snake Roll et raskere kast enn tofasekastet Double Spey. Det er lett å vinkle og time, men krever litt noe mer plass til bukta bak. Som den doble varianten er også dette et favorittkast når vinden blåser friskt nedstrøms.

Dobbelt speykast med enhåndsstang

Det enkle speykastet har blitt ganske allminnelig å se langs norske elver, også blant enhåndskastere. Men er det trangt, og du går på den sida av elva der kastarmen kommer nærmest bredden, kan det bli plassproblemer. Da er det doble greitt å kunne. Det inneholder et moment mer, men er mindre kilent på presisjon og timing, så når det enkle speykastet sitter godt, er det doble lett å lære. Artikkel med bildeserie finnes i Alt om Fiske nr 7/2011.

To nyttige kast i skagit stil med enhåndsstang

Skagit style er den amerikanske måten å kaste spey på. Kastene har det til felles at snøret legges ned i vannet før bukta spennes opp, på samme måte som i det doble speykastet. Kastene er enkle å lære, og meget effektive der plassen er trang. De åpner også for bruk av mye tyngre klumper enn du kan bruke i kast over hodet eller i speykast i skandinavisk stil. Perfekt når du vil presentere tunge fluer på dypt vann med lett utstyr. Artikkel med bildeserie finnes i Alt om Fiske nr. 6/2012.
til toppen
til startsiden