kurs
Til startsiden

Veien til et bedre fluefiske- kan virke både lang og kronglete. Du kan hente generell kunnskap fra bøker og film, men bare en personlig instruktør kan gi deg direkte tilbakemeldinger og hjelpe deg å løse de problemene nettopp du sliter med. Det gjelder i første rekke kasteteknikk, men også når det kommer til praktisk fiske kan det være mye å vinne på å ta et kurs. Jeg har lang og bred erfaring som instruktør for klubber, bedriftsgrupper, utstyrsleverandører og privatpersoner. Behov og ønsker kan være svært forskjellige, så jeg vil prøve å være mest mulig fleksibel i mitt tilbud, men noen rammebetingelser kan jeg likevel gi deg her:

Kastekurs

For nybegynnere
- anbefaler jeg et 6-timers kurs over to dager, der den første dagen går med til å øve inn et godt grunnkast. Andre dagen tar vi steget videre, og legger et grunnlag for egentrening på teknikker for lengre kast, samt enklere spesialkast. For at alle skal få et forsvarlig utbytte, settes antall deltakere til maks. 10.
Et alternativ for travle mennesker er et intensivkurs over 3 timer med en begrensning på 5 deltakere. Grunnkurs tilbys både på enhånds- og tohåndstang.

For viderekomne
- kan det være aktuelt å tilby mer spesialiserte kurs, f.eks. i speykast, eller rett og slett videreutvikling av grunnteknikken. Innholdet og kursets varighet avtales i hvert enkelt tilfelle, men som regel vil mye være gjort i løpet av 3 timer. Deltakerantall kan avhenge noe av kursets innhold og deltakernes nivå, men 10 er et absolutt maksimum.


Veiledning i praktisk fiske

- forutsetter at deltakerne har det kastetekniske grunnlag for å få flua ut i vannet. Også her vil kasteteknikk være en del av kurset, men hovedfokus vil ligge på det fisketaktiske. Den taktiske tilnærmingen vil selvsagt variere etter hva slags fiske vi bedriver, og et nærmere definert tema vil bli avtalt i forkant av hvert enkelt kurs. Det kan f.eks. være laks, sjøørret eller ørret - i elv eller stille vann.

Laks
Et kurs i laksefiske vil f.eks. omfatte hvordan du leser elva for ikke bare å finne plasser der fisken står, men også plasser der det er størst sjanse for at den biter. Dernest ser vi på hvordan du best fisker av disse plassene, og tar de eventuelle kastetekniske utfordringene. Hvor - og hvordan - du vader kan også være helt avgjørende for resultatet, og er et sentralt tema for kurset.

Sjøørret
Sjøørretfiske i elv byr på mye av de samme utfordringene som laksefiske, men foregår som regel med lettere utstyr og stiller høyere krav til forsiktighet. Å vade, kaste og kanskje kjøre fisk i bekmørke blir en tilleggsutfordring.

Ørret
- og annen innlandsfisk på næringssøk byr på helt andre utfordringer enn oppgangsfisken. Her blir det viktig å vite hva fisken faktisk eter, for så å etterligne byttedyret på riktig måte. Det er i noen grad et spørsmål om fluevalg, men i enda større grad et spørsmål om riktig presentasjon. Hvor - og hvordan du presenterer flua i strøm kontra i stille vann er også et viktig tema.


Hvor - og når?

Jeg bor på Kongsberg, og her er flere gode lokaliteter for kastekurs. Mulighetene for praktisk fiske er også bra, både når det gjelder laks og ørret - såvel i elv som i stille vann. Det eneste som mangler i rimelig nærhet er ei god sjøørretelv. Men jeg er mobil, og ønsker noen et kurs ved ett sitt eget fiskevann, en spesiell elv eller på firmaets laksevald, er det ingen ting i veien for det. Som journalist i sportsfiskepressen er jeg vant til å finne meg til rette på nye steder. Å ta fisk i ukjent farvann er en viktig del av jobben min.
Det meste kan arrangeres, om jeg får litt tid på meg. Kastekurs passer det fint å ta i forkant av sesongen, men praktisk fiske vil vi jo helst bedrive når fisket er best. Akkurat det kan være vanskelig å prikke inn i en hektisk sesong, men vi prøver så langt mulig å få det til.

- Og hva vil det koste?
Prisen for hvert enkelt kurs avtales på forhånd, med utgangspunkt i en timepris på kr. 750.-. Et sekstimers kastekurs lokalt på Kongsberg vil eksempelvis komme på kr. 4.500.-, uavhengig av deltakerantall. Med ti deltakere blir det altså kr. 450.- på hver.
For kurs holdt andre steder, gjøres særskilte avtaler der transport, evt. losji og andre forhold tas med i beregningen. Når det gjelder kurs i praktisk fiske, kommer naturligvis fiskekort eller eventuell leie av fiskerett i tillegg.


Utstyr

Det forutsettes at alle deltakere stiller med eget utstyr, men om ønskelig, kan jeg sette opp ferdige utstyrspakker for kursdeltakere til en fordelaktig pris. En slik bestilling må jeg imidlertid ha i god tid, og senest 2 uker før kursstart.
Et kurs, enten det dreier seg om kastekurs eller praktisk fiske - vil ofte avdekke mangler ved det utstyret man har, eller vekke nye behov, så for dem det måtte gjelde, vil det også i etterkant av kursene være mulig å bestille utstyr gjennom meg, og få det ferdig satt opp til samme gunstige betingelser.

Ta kontakt
For bestilling, forespørsler eller bare en uforpliktende prat, kan du ta kontakt på e-post, evt. tlf. 32736019 eller mob. 48039202.


til toppen
til startsiden