slik fisker vi her

Til startsiden
Fritid er et knapphetsgode. Derfor vil vi ha mest mulig ut av den. Det gjelder også sportsfiskere som dyrker sin lidenskap langs norske elver. Men er man ukjent, går mye av den første ferieuka til å finne egnede fiskeplasser og gjøre seg kjent med dem. Dette er naturligvis en del av sporten, men en dyktig guide kan gjøre starten enklere, og utbyttet av fisketuren større på alle måter. Nå er det liten tradisjon for guidet fiske i Norge, og det finnes ikke noe tilbud som står i forhold til sportsfisket som folkesport.

"Slik fisker vi her" er en videoguide for fiskere som vurderer, eller allerede har bestemt seg for å legge sin ferie til et gitt område. For et overkommelig beløp skal hun/han få en lettfattelig orientering som gjør det mulig å komme raskt i gang og ha fullt utbytte av sitt fiske fra dag 1. I samarbeid med bladet Alt om Fiske har jeg så langt produsert 6 guider, hver på ca. 20 - 25 minutter, til elvestrekninger med anadrom fisk, og en til ørretelva Hemsila. Denne er på 50 minutter, men følger i store trekk det samme skjemaet som de øvrige: Først gjennomgår vi strekningen fra øverst til nederst, deretter velger vi ut noen (5-7) plasser som fiskes over av en eller flere lokalkjente fluefiskere. Disse gir deg også verdifulle tips om utstyr og fluevalg.
Ved å klikke på Quicktime-ikonene til høyre nedenfor, kan du se en sterkt komprimert smakebit av hver enkelt videoguide. Klikker du på bildene til venstre, får du opp gallerier med bilder fra de ulike vassdragene. Bildene i galleriene er ikke hentet direkte fra filmene, og kan også vise steder som ikke er med i disse. Det er ett galleri for hver elv, ikke for hver video. Det vil si at begge Brufoss- og begge Bjerkreimsbildene peker mot felles mål. Filmtitlene er også klikkbare. De fører til elvenes hjemmesider. QuickTime laster du ned gratis.

Fluesonene i Hemsila

Hemsila er kanskje Norges beste ørretelv, i hvert fall om du vil ta stor fisk på tørrflue. Videoguiden til Hemsila er den første, og så langt den eneste til ei elv uten sjøørret eller laks. Her får du ikke bare en guide til noen av de beste fiskeplassene, klekkekalender og turistinformasjon, men også en lærerik innføring i fisketaktikken en av Norges dyktigste tørrfluefiskere. Guide til Hemsila er Tor Grøthe. Fluesonene i Hemsila leveres kun i enkeltcover.

Lygna fra Kvås til Kvelland

Lygna er ei sjarmerende lita sørlandselv som har vært i stadig framgang siden den ble kalket først på 90-tallet. Sjøørreten med snittvekt på ca. 1 kg dominerer, men etter hvert som pH er blitt bedre, tas det også en del laks. Elva er uregulert, og noe følsom for tørke, men skulle man være uheldig, er det kort vei til Mandalselva som er mer stabil, men ofte trangere om plassen. Guide: Terje Bomann-Larsen.
Selges også i dobbeltcover sammen med Mandalselva sone 3.

Mandalselva sone 3

Mandalselva er en gammel storhet som ble kalket tilbake til livet i 1997. Utviklingen har gått over all forventning, og i gode sesonger tas det over ti tonn, for det meste smålaks. Sone 3 er "folkesonen", med ubegrenset kortsalg på en ca. 13 km lang strekning. Men selv om det kan bli folksomt, ligger de gode hølene så tett at det blir plass til alle. Guider: Tommy Egra, Tore Grundeland og Terje Bomann-Larsen.
Selges også i dobbeltcover sammen med Lygna fra Kvås til Kvelland.

Brufossfisket nedre del

Strekningen fra Brufoss til Svarstad omfatter den "gamle" delen av det populære Brufossfisket i Numedalslågen. På en del av strekningen, sone blå, er det ubegrenset kortsalg, men på fluesonen (rød) er det en viss begrensning, og det selges kun halvdøgnskort. Fisket på Brufoss er stabilt godt fra midten av juli, og det tas mye "mellomlaks" på rundt 5 kg. Guider: Geir Steinsvik og Terje Bomann-Larsen.
Selges også i dobbeltcover sammen med Brufossfisket øvre del.

Brufossfisket øvre del

Selv om vi nå er nesten så langt opp som laksen kommer i Lågen, er det ofte på denne nye strekningen sesongens første Brufosslaks blir tatt, gjerne på Føssa som utgjør sone gul og kun er åpen for fluefiske på halvdøgnskort. På stilleflytende deler av sone blå fiskes en del fra båt, men også her finnes det fine flueplasser. Guider: Jonny Brynjulfsen, Jarle Haukvik og Terje Bomann-Larsen.
Selges også i dobbeltcover sammen med Brufossfisket øvre del.

Bjerkreimselva sone 5

Bjerkreimselva har mye til felles med Mandalselva: Det var kalken som reddet den, og oppsvinget har vært formidabelt med mye smålaks og mye folk. Da er det rart at så få fisker i Hofreistæåna som utgjør sone 5. Vel står fisken tettere på sone 1, 2, og 3, men det er langt flere laks pr. fisker på sone 5. På ett punkt skiller Bjerkreimselva seg fra Mandalselva: Den er ikke °lbrun, men gin clear! Guide: Olav Vølstad.
Selges også i dobbeltcover sammen med Bjerkreimselva sone 3

Bjerkreimselva sone 3

Sone 3 er den lengste, og med sine mange fine høler, kanskje den mest populære sonen i Bjerkreimselva. Men også her finnes det nærmest uoppdagede perler. Bildet til venstre viser en kilometerlang strekning med flere innbydende høler som vi hadde helt for oss selv. Her ble det fisk til både guide og fotograf. Vi viser deg hvor og hvordan! Guider på sone 3 er Harald Finnås, Steinar Tønnesen og Steven Mear.
Selges også i dobbeltcover sammen med Bjerkreimselva sone 5

Nyheter

Tida går, og det skjer ting som krever oppdatering. Klikk her og du finner nyttig stoff vedrørende elver og fiskeplasser som omtfattes av videoguidene som er produsert, samt informasjon om nye prosjekter under planlegging eller produksjon.

Bestilling

Filmene bestilles direkte fra meg på e-post. Prisen pr. stk er kr. 198.- for lakseguider i enkel-, og kr. 298.- for dobbelpakning DVD. Fluesonene i Hemsila leveres kun i enkelpakning for kr. 268.-. Hvilke som kan leveres i dobbeltcover kan du lese ovenfor. I tillegg kommer porto, emballasje og evt. oppkravsavgift og bankgebyr. Sistnevnte gjelder bare levering til utlandet, der banken som utfører transaksjonen nå beregner seg NOK 100,- for "jobben". Dette gjør naturligvis at varen blir uforholdsmessig dyr, så jeg nøyer meg med å fakturere NOK 50.-, og dekker den andre halvparten selv. Husk å oppgi om du vil betale på forskudd (Jeg sender faktura og du får tilsendt video straks betalingen er registrert), eller pr. postoppkrav. Ved forskuddsbetaling er fraktutgiftene kr. 30.- for en enhet (også dobbeltcover) innenlands, og kr. 35.- til andre nordiske land. Ønsker du faktura som brevpost, kommer kr. 6.- i tillegg. Ved oppkrav blir tillegget innenlands kr. 86.-. Om du bestiller flere samtidig, blir det naturligvis mindre pr. DVD.

Ved bestilling fra utlandet aksepteres kun forskuddsbetaling. Begrunnelsen kan du lese her.


Forhandlere

Videoguidene kan også kj°pes hos lokale forhandlere langs vassdragene. Oppdatert liste legges ut nær framtid.
til toppen
til startsiden