galleri

dukket første gang opp i Alt om Fiske 4/1999. Kjernefamilien består av far (Finn), mor (Mona), sønn (Søren) og lillesøster (Lise). Etter hvert har dessuten Søren fått seg kjæreste: Kjersti. Hele familien er opptatt av fiske, men i noe varierende grad. Verst er det med de mannlige medlemmene, som begge er hardt angrepet, men på hver sin måte:
Far er "ekspert" i kraft av alder og erfaring, og lite motakelig for nye impulser. En konservativ pragmatiker som byr fisken "det den vil ha" - dvs. som oftest mark eller sluk.
Søren har hodet fullt av vidløftig teori, og kaster seg over alt som er nytt og litt sært. Moderne fluefiske er et begrep som ligger hans hjerte nær, men han friker gjerne ut med moderne meite eller ultralett mormyhska. Spiser helst på McDonalds, og er ikke fremmed for "Catch & Release".
Kvinnene i familien har et mer avslappet forhold til fisk. Mor trår gjerne til med ABU-settet når karene sliter og feriemiddagen skal berges, og "Catch & Release" er som grov bannskap for en som har det samme forholdet til fiskestanga som til bærspannet. For lille Lise er fiske lek og spenning på linje med mye annet, og for Kjersti er det en ny, fremmed og ganske ubegripelig verden.

Teknisk har serien utviklet seg en del gjennom årene. Fram til 2003 ble den tegnet med penn, fargelagt med spritusj og sendt til redaksjonen pr. damppost. Men vinteren 2003 skaffet jeg meg utstyr for digital tegning, og fant på å scanne inn en ferdigtegnet side for å finpusse streken og legge inn bakgrunnsfarger. Dermed var det også enkelt å sende den videre som e-post. Sidene som er lagt ut i dette galleriet gjenspeiler tydelig utviklingen fra da til nå, og viser hvordan stadig mer av jobben er gjort med digitalt verktøy. Alle seriene, halvsider og helsider, ligger nå i kronologisk rekkefølge. Klikk på familieportrettet over, eller på "til seriegalleriet" under, og bla deg gjennom!


Til startsiden
Til seriegalleriet